Montaż warstwowy

Technika i technologia montażu warstwowego, to dokładnie to samo, co nie do końca słusznie nazywane jest również „ciepłym montażem". Od wykonania montażu w technologii warstwowej ciepła w domu nam nie przybędzie, ale co prawda, to prawda w dłuższym okresie czasu z pewnością mniej nam go będzie ubywało przez szczelinę dylatacyjną pomiędzy oknem, a murem. Dlaczego? Dlatego, że montaż warstwowy zapewnia pełną ochronę przed wilgocią warstwie termoizolacyjnej znajdującej się w szczelinie pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a murem. Czy to jest takie ważne? Tak, to jest ważne i łatwo to sprawdzić na własnej skórze. Dosłownie. Jak? Przy pomocy dwóch rękawiczek lub zwykłej wyobraźni opartej o nasze najprostsze zimowe doświadczenia. Załóżmy na ręce w chłodny dzień wełniane rękawiczki. Jedną suchą, drugą wilgotną. Która ręka prędzej zmarznie? Podobne zjawiska zachodzą w wypełnionej pianką poliuretanową (PUR) szczelinie dylatacyjnej pomiędzy ramą okna i murem. Póki pianka jest sucha w pełni zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne. Poddawana działaniu wilgoci, nasiąka, a jej przewodność cieplna rośnie. Powstaje tak zwany mostek termiczny. [źródło: Vademecum Okien PVC - Andrzej Błaszczyk, Marcin Szewczuk]

Zasada „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”
Prawidłowe uszczelnienie jest efektem współdziałania warstwy zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej. Optymalne wyniki można osiągnąć jedynie wówczas, gdy składające się na to uszczelnienie warstwy harmonizują ze sobą zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz” tworząc system całościowy. Przyczynia sie on do zapobiegania powstawaniu szkód budowlanych w wyniku działania wilgoci, jak np. zagrzybienie oraz do stworzenia zdrowego klimatu wewnątrz pomieszczenia. montaż warstwowy w sposób niezawodny zapobiega powstawaniu mostków termicznych i odpowiada zalecanej przy montażu drzwi i okien zasadzie RAL "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". [źródło: http://www.tremco-illbruck.pl]